L E D E N A D M I N I S T R A T I E
S Z V V
Schager Zaal Voetbal Vereniging


Nieuwe leden kunnen zich in LEDENBEHEER als aspirant inschrijven.

Het nieuwe lid voert on-line de gegevens in, hierbij wordt de pasfoto als bestand ingevoegd, eventueel ook een kopie legitimatiebewijs.

De inschrijving wordt automatisch gemeld aan de secretaris van de geselecteerde vereniging.
Indien akkoord doet de secretaris een aanmelding bij de ledenadministratie van SZVV LEDENBEHEER.
Na verwerking van de aanmelding ontvangt het lid de spelerspas.

Als het niet mogelijk is om een pasfoto en kopie legitimatiebewijs als bestand in te voegen, dienen deze per post of e-mail aan de secretaris van de geselecteerde vereniging te worden gezonden.

De functie inschrijven aspirant in LEDENBEHEER kan alleen worden gebruikt voor nieuwe leden!
Bestaande leden kunnen hier geen gegevens wijzigen of pasfoto's en/of legitimatie toevoegen.
Wijzigingen en aanvullingen van bestaande leden dienen aan de betreffende secretaris te worden verzonden.
Dit kan per post of per e-mail.
Adressen zijn te vinden op https://szvv.nl onder verenigingen in het menu.

Indien betrokkene jonger is dan 16 jaar, dient een ouder of voogd toestemming te geven voor de vastlegging van de persoonsgegevens.

De verwerking van persoonsgegevens is aan regels gebonden. Kijk hier hoe SZVV LEDENBEHEER met deze gegevens omgaat.developted by

hosted by